Dne 16. 7. 2015 byl zapsán spolek Delfín Brno z.s. se sídlem 625 00 Brno – Bohunice, Studentská 797/3, do spolkového rejstříku pod spisovou značkou L 20719 vedenou u Krajského soudu v Brně.

IČ 04250044.

Vítejte na palubě.